Villkor
F2D Travel
___________________________

Allmänna villkor för köp av biljett på F2D Travel. Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

Dessa villkor och regler, som kan komma att ändras från en tid till annan, gäller direkt eller indirekt (genom distributörer) för alla våra tjänster som finns tillgängliga online, via mobila enheter, e-post eller telefon. Genom att gå in på, läsa och använda vår (mobila) webbplats, eller någon av våra applikationer via någon plattform och/eller genomföra en bokning ger du ditt samtycke till att ha läst, förstått och godkänt de villkor och regler som står här nedan.

1. Definitioner
________________________________________________
Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Ett beställningsvärde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per paket.

2. Beställning
_________________________________________________
Beställning kan endast ske skriftligt via bokning på F2D Travels hemsida. Bokningsbekräftelse skickas till den e-mailadress som beställaren meddelat vid bokning.

3. Betalning
_________________________________________________
Vid bokning betalar beställaren via kort.Hela summan betalas direkt vid beställning via kortbetalning eller Swish. Beställningen är först godkänd och slutförd när Du mottagit vårt en orderbekräftelse via mail. Det kan ta upp till 24 h.

4. Avbeställning
_________________________________________________
Notera att bokningen ej kan avbokas.

5. Reservation för prisändringar
________________________________________________
Prisuppgifter på hemsidan eller annan skriven marknadsföring är endast en prisindikation och kan komma att ändras. Priset kan komma att ändras antingen uppåt eller nedåt beroende på eventuella prisförändringar enligt de allmänna villkoren.

6. Force majeure
_________________________________________________
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

7. Ansvar för egendom/vållande av skada
__________________________________________________
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören. Leverantören förbehåller sig rätten att vid fall där beställarens vistelse medfört åverkan och/eller nedskräpning, att kräva beställaren på en summa pengar motsvarande omfattningen av åverkan och/eller nedskräpningen.

8. Förtydligande gällande tältplatser
____________________________________________________
Tältplats avser en yta där ett (1) tält får slås upp enligt campingens bestämmelser. Tält avser tält av maximal storlek motsvarande tvåmannatält. Vid överträdelse reserverar leverantören rätten att avhysa beställaren utan återbetalning.

9. GPDR
____________________________________________________

1 § Vi hanterar all data utifrån GDPR:s riktlinjer.

2 § Följande information sparar vi om dig som kund när du bokar en resa:

  • Namn
  • Adress
  • Mobilnummer
  • Postnummer
  • Ort
  • Email
  • Land

3 § Information vi sparar används för att kunna behandla din order och leverera våra tjänster till dig.

4 § Vi använder följande leverantörer för av våra tjänster

  • Stripe – Data som krävs för att genomföra en kortbetalning.
  • Swish – Data som krävs för att genomföra en swishbetalning

5 § Har du frågor så kontaktar du vårt dataskyddsombud på vår vanliga emailadress. Använd “GDPR” som rubrik i ditt mail.

6 § Vid förfrågan om begäran av din personliga information så levereras detta i PDF form och alternativt i annat format om det krävs.

7 § Vi lagrar vår kundinformation i upp till 1 år räknat från senaste orderdatum. Vill du bli manuellt raderad ur vårt system så kontaktar du oss via mail med rubriken “GDPR”.

10. Tryckfel
____________________________________________________

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i form av text, pris och bild.